MECANOVIGA S.L. empresa especialitzada en la reparació de patologies estructurals en forjats com l’aluminosi, carbonatació.

Present al mercat nacional des de l’any 1992.

El sistema Mecanoviga ofereix l’òptima solució per a la reparació de forjats deteriorats.

El nostre sistema es compon de bigues metàl·liques telescòpiques de xapa d’acer conformades i compostes de tres trams units mitjançant cargols d’alta resistència.

Les reduïdes dimensions de cada tram que forma la biga permet:

Còmode accès

Emmagatzematge als habitatges

Netedat i ràpid muntatge

Sistema de biga MVH

Veure més info sobre la biga MVH

Sistema de biga MVV

Veure més info sobre la biga MVV

La finalitat del sistema Mecanoviga S.L és la substitució funcional de les biguetes afectades col·locant les Mecanovigas sota les mateixes, assegurant l’estabilitat del forjat deteriorat i adaptant-se a qualsevol llum per sistema telescòpic.

LES NOSTRES INSTAL·LACIONS, PROGRAMES DE GESTIÓ I LA TECNOLOGIA EXISTENT ENS PERMETEN ADAPTAR A LES NECESSITATS DEL CLIENT

El sistema telescòpic de la biga assegura l’ajust exacte entre parets de càrrega, minimitzant els esforços en els suports.

Les unions atornilladas garanteixen una correcta execució del muntatge i eviten el risc de les soldadures en els habitatges.