Carbonatació

img

A mesura que passa el temps, el diòxid de carboni a l’atmosfera passa pels porus de masses del formigó, reacciona amb els agents que provoquen alcalinitat i produeixen la carbonatació del formigó.

Aquest procés té efectes negatius sobre el formigó, ja que el converteix en porós i comença el procés d’oxidació a les lloses, comprometent la capacitat de l’estructura per suportar la càrrega i la resistència.