Clorurs

img

En el medi ambient alcalí, els clorurs ocasionalment poden produir obertures en la capa de passivació de l’acer.

Aquest efecte genera episodis d’corrosió a l’atzar coneguts com “corrosió picant”. Aquest és l’anió de la reacció electrolítica que comporta la corrosió i penetra a la barra d’acer.

Encara que la “corrosió de picada” poques vegades ha donat lloc a trencar la barra de reforç d’una llosa, una certa pèrdua en la capacitat de suportar la càrrega és inevitable en qualsevol cas.