Sistema de forjado MVH

El perfil MVH es el més utilitzat i amb moltes possibilitats per solucionar aquest tipus de reparacions

Està especialment indicat per sotres amb alçada interior liiure que, una vegada efectuada la reparació, permet obtenir la cèdula d’habitabilitat.

Video del sistema de muntatge del forjat MVH

Sistema de viga MVH

Les redüides dimensions de cada tram permet que la biga:

Còmode acces.

Enmagatzematge a la mateixa vivenda.

Net i de ràpid muntatge.

El sistema telèscopic de la biga assegura l’ajust exacte entre parets de càrrega, minimitzant els esforços als recolzamoents.

Les unions Cargolades garantitzen una correcta execució del muntatge i redueixen el risc de soldadures a les vivendes.

Concesió de document de idoneitat tècnica DIT

Descargar (Formato PDF)