Sistema MVV

El perfil MVV es el més adequat epr a vivendes amb poca altura interior.

Donat que la seva forma s’adapta al forjat a reparar, evitant la pèrdua d’alçada.

Video del sistema de muntatge del forjat MVV

Sistema de viga MVV

Les redüides dimensions de cada tram permet que la biga:

Còmode acces.

Net i de ràpid muntatge.

El sistema telèscopic de la biga assegura l’ajust exacte entre parets de càrrega, minimitzant els esforços als recolzamoents.

Les unions Cargolades garantitzen una correcta execució del muntatge i redueixen el risc de soldadures a les vivendes.

Concesión de documento de idoneidad técnica DIT

Concesió de document de idoneitat tècnica DIT

Descargar (Formato PDF)