<

SISTEMES

SISTEMES

Sistema de forjado MVV – Sistema ideal per a vivendes de poca alçada interior.

Sistema de forjado MVH – Rápida execució i muntatge. Estalvi respecte a reparacions radicionals.

AVANTATGES DEL SISTEMA MECANOVIGA

UNIONS TOTALMENT CARGOLADES

Evitant el risc d’accidents i desperfectes causats per talls i soldadures

SISTEMA EXTENSIBLE TELESCÒPIC

Adaptant-se a la longitud exacta de la biga.

EMMAGATZEMATGE MITJANÇANT APILAMENT DELS PERFILS

Haciendo que el espacio ocupado sea mínimo.

BIGA COMPOSTA PER TRAMS

Facilitant l’accés i el seu muntatge.

DIMENSIONS REDUÏDA DE CADA TRAM

SUPORT TÈCNIC, UN EQUIP DE PROFESSIONALS AL SEU SERVEI

MECANOVIGA col·labora i facilita al tècnic la documentació necessària per al correcte estudi de la rehabilitació.

XAPA D’ACER DE 4 I 6 MM DE GRUIX

Per a la formació de perfils longitudinals i cartel·les de suport.

CARGOLS D’ALTA RESISTÈNCIA

Qualitat 8.8 mètric 12.

MORTER DE RETACAT

Morters fabricats especialment per a Mecanoviga

 

 

MECANOVIGA proporciona solucions personalitzades per a cada tipologia de forjat

Si desitja informació sobre les nostres solucions sobre voladissos, bigues contínues, enjovats … Contactar al telèfon +34 93 638 98 11.