Equipament

Equips de prefabricats de formigó pretensat

 • Equip d’instal·lacions

  Equips de dispersió de formigó. Tremuges

  Taules vibradores inclinades

  Esparcidor de formigó vibratori

  Sistemes hidràulics i equips de tensió

  Corredissa, pneumàtica i alta freqüència vibrators

  Camió portador d’ànec

  Mecanismes de panells de ranurat, gravat i neteja

 • Instal·lació prefabricada de formigó preestret

  Llits prefabricats

  Half-beams, llits de bigues

  Motlle per a biga rectangular

  Motlle per columnes

  Motlle per a enginyeria pública (R, I Artesa, Cajón beam)

  Projectes especials

  A més, executem projectes segons les necessitats dels nostres clients.